Открытый доступ: обзор

You are here

Данное введение в концепцию открытого доступа (ОА) предназначена для тех, кто о ней никогда не слышал. Я надеюсь, что буду достаточно кратким, чтобы это можно было прочесть, достаточно детальным, чтобы быть полезным, и организованым, чтобы заставить вас посмотреть вокруг и погрузиться в подробности, только там, где вы хотите их узнать. 

Dac? aceast? LISTA ESTE INCA Prea pulmonar, apoi a se Vedea mea FOARTE scurta Introducere la OA. Este a zeci de disponibil version limbi SI AR trebui SA imprima?i o singur? PE PAGINA, ?n func?ie de dimensiunea fontului dumneavoastr?., ?n cazul ?n ?ngrijire aceste piese statusul de ceva vreme Prea scurte, mi VAD de Alte scrieri PE Agricultura ecologica, including acces liber (MIT Press, 2012), Cartea mea de la introducerea Lungime OA.

Dupa ce te familiariza cu ideea Generala a OA, urma?i noile evolu?ii principiul Proiectul de urm?rire OA si SPARC Newsletter Acces DESCHIS. (Pe blog-ul meu, ?tiri acces liber, o raportat noile evolu?ii version DETALIU, ?ncep?nd DIN Mai 2002; am Stabilit version aprilie 2010, r?m?ne Dar arhiva on-line.)

Sunt binevenite comentariile SI sugestiile dumneavoastr?.

Peter Suber

 • Acces DESCHIS (OA) ESTE Digital? literatura, on-line, gratuit, gratuit Si de cele mai multe Emisiuni restric?ii privind drepturile de autor SI licen?ierea.
  • OA elimin? barierele de pret (Abonamente, tax? de autorizare, pay-per-view comisioane) Si Bariere de permisiune. (cele mai dreptului de autor si licente de restric?iile) PLoS Defini?ia prescurtare - "utilizarea Disponibilitate Liber Si Fara restric?ii" - surprinde succint Elemente ambele.
  • IATA ejaculare Budapesta Initiativa Accesul DESCHIS puroi:. "Exist? multe Emisiuni clasa si tipuri de acces mai Aeroportul Cluj Napoca si mai ferite de aceast? literatur?" acces liber "principiul Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at literatur?, ne referim la disponibilitatea acesteia gratuit la internet PE Publice, de ?ngrijire a permite orice utilizator for o, Citi, download, copia, distribui, Imprimare cautare, link-ul ONU Sau la textele integrale ale acestor Articole, le acces?m cu crawlere for indexarea, le treci ca data la software-ul, Sau o le folosi for orice alta natura juridic? SCOP, Fara Bariere Financiare, juridice, Tehnice Sau Altele dec?t cele inseparabile de accesul la internet la sine constr?ngere doar. PE reproducere Si Distribu?ie, precum si rolul NUMAI for drepturile de autor version Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at domeniu, ar trebui SA FIE for-o oferi autorilor controlul asupra integrit??ii activit??ii Lor SI DREPTUL DE A FI SI, ?n mod recunoscut corespunz?tor citat?. "
  • IATA cum Bethesda si Berlin Declara?ii puroi: for o lucrare SA FIE OA, de?in?torul drepturilor de autor TREBUIE SA consimt? version for prealabil o permite utilizatorilor SA "copie, utiliza, distribui, transmite Si Afisa public? lucrarea si de o fata si distribui Lucrari derivat, version orice Mediu digital ?n orice SCOP Responsabil, sub Rezerva drepturilor de autor.... "
  • Budapesta (Februarie 2002), Bethesda (iunie 2003), precum Si la Berlin (octombrie 2003) defini?iile de "Acces Liber" SUNT CEA mai centrala si influent for Mi?carea OA. Uneori, MA referiti la elemente version mod colectiv, Sau la f?ina Comun, ca defini?ia BBB.
  • Atunci avem nevoie CAND for a se referi version mod Clar la sub-specii de OA, putem ?mprumuta terminologia de Rubricile insotite Mi?carea for software-ul Liber SI open-source. Gratis OA ?nl?tur? barierele de pret Singur, Si Libre OA elimin? barierele de pret si cel Putin Cateva Bariere de permisiune, precum si. Gratis OA ESTE gratuit, Dar Nu fara DREPTUL de drepturile de autor al restric?iilor de acordare a licen?elor. Utilizatorii TREBUIE SA FIE EI ?n?i?i limiteze la utilizarea corect? Sau SA Ceara permisiunea SA-L dep??easc?. Libre OA ESTE SI gratuit permite version mod expres utiliz?ri dincolo de utilizarea corect?. Gratis OA ESTE CA liber Bere. Libre OA ESTE CA liber bere si liber ca SI, ?n morfologiei.
  • In plus fata de eliminarea barierelor de acces, OA ar trebui SA FIE imediat?, mai degrab? dec?t ?nt?rziat?, SI AR trebui SA SE aplice la textele integrale, Nu doar rezumate Sau rezumate.
 • OA ESTE compatibil cu drepturile de autor, de EVALUARE inter pares, veniturile (chiar si profit), de Imprimare, conservarea, prestigiu, calitate, Cariera avansare, indexare, precum si Alte Caracteristici si Servicii de Sprijin asociate cu literatura de specialitate conven?ionale.
  • Diferen?a Principal? ESTE CA facturile achitate Nu statusul de ceva vreme de c?tre cititori Si, principiile urmare, NU Functioneaza circa Bariere acces dE.
 • Temeiul juridic al OA ESTE consim??m?ntul titularului drepturilor de autor (for literatur? mai Nou?) Sau expirarea dreptului de autor (for Literatura Veche).
  • For CA OA folose?te de DREPTUL de autor grij? de?ine Autorizatia Sau expirarea dreptului de autor, Nu necesita Reforme, eliminarea, Sau o ?nc?lcare dreptului de autor.
  • O modalitate Simpla, eficient? SI DIN CE in ce COMUNA for de?in?torii de drepturi de autor SA-SI Manifeste consim??m?ntul Lor de un OA ESTE UNA folosi de un dintre cele Creative Commons licente. multe Emisiuni Alte Deschisa cu Continut de licente VA lucra, de asemenea. Titularii drepturilor de autor AR putea constitui, de asemenea, licen?ele Lor proprii Sau Declara?ii de permisiune SI SA le ata?a?i la operele Lor (DESI exist? ?ntemeiate motiv de o fata Nu Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru fara Asistenta Juridica).
  • Atunci CAND de?in?torii drepturilor de autor de Acord cu OA, CEEA CE SUNT elemente consimt SA? De obicei, acestea consim??m?ntul prealabil version, la citirea Fara restric?ii, desc?rcarea, copierea, partajarea, stocarea, Imprimare, Cautare, ?ngrijire leag?, t?r?ndu-Si-o full-text al Muncii. Majoritatea autorilor ALEG SA-SI DREPTUL DE A p?streze bloca distribuirea de Copii Sau ciop?r?ite misattributed. UNII SA ALEG blocheze Comerciale re-utilizare a Operei. uneori ?n esen??, aceste plagiat bloc conditii, Declara?ii false, SI,, Re-utilizarea Comercial?, SI SA autorizeze TOATE utiliz?rile solicitati de c?tre Bursa legitim, including cele impuse de tehnologii de ?ngrijire faciliteaz? ?tiin?ifice cercet?rile on-line.
  • For Lucrari Nu version Domeniul publice, OA depinde de legea dreptului de autor titularul autoriza?iei. Doua Concluzii legatul urmeaz?: (1) OA Nu ESTE Napster for ?tiin?a.Este a Vorba Despre partajarea Legal?, ?mp?rt??irea cu ?nc?lcarea Nu legii (2) OA la Lucrari drepturi de autor ESTE voluntar?, chiar dac? uneori o condi?ie ESTE unui contract de de Voluntariat unui, cum ar fi ONU, op de Munca Sau contractul de Finantare. Nu exist? NICI UN vigilante Agricultura ecologica, Nu ?ncalc?, exproprierea, Sau OA pirateresc.
  • Desigur, OA poate fi Pusa version aplicare Prost, astfel Incat acesta ?ncalc? drepturile de autor. Dar ASA SE poate de obi?nuit PubliCare. Cu onu alta poza de ?ngrijire poate fi Pusa version aplicare astfel Incat Sa Nu Bine Nu ?ncalc? drepturile de autor. La FEL CA Si publicarea ordinar?.
 • Campania for Agricultura ecologica sine axeaz? PE literatura de specialitate CA autorii dau Lumea, fara Speran?a de Plata.
  • Cel mai important? royalty-free literatura for scopurile noastre ESTE organul de tip peer-revizuite Articole DE CERCETARE SI ?tiin?ific? Academica si neverificate Lor. (Non-academicieni statusul de ceva vreme adesea surprin?i SA afle ca, in general, reviste de specialitate Nu pl?tesc autorilor for articolele Lor. )
  • Evident, nimeni Nu scrie royalty-free for Literatura de bani. Oamenii de Stiinta scrie Articole de Revist?, deoarece avansarea cuno?tin?elor version Domeniile Lor avansurile Carierei Lor. Ei scriu for impactului, Nu for bani. Este a nevoie de NIMIC de la o Dorin?a de a avansa cuno?tin?ele dezinteresat SA SE constate CA ESTE aceasta ?nso?it? de o puternic? auto-interesati in Carier? de construire. OA Nu depinde de Voluntariat altruiste.
  • For C? oamenii de ?tiin?a Nu Castiga bani de la Articole de Revista Lor, EI SUNT FOARTE diferit de cele mai multe Emisiuni situeaza muzicieni SI film factorii de decizie. Controverse cu privire la OA la muzica, filme, Si Alte drepturi de autor, produc?toare de Continut, principiile urmare, Nu Poarta asupra sa Articole DE CERCETARE.
  • Royalty-free literatura de specialitate ESTE consumul Redus de Fructe-ag??at de OA, OA Dar Nu TREBUIE SA SE limiteze la royalty-free Literatura. OA literatura de drepturi de autor-produc?toare de, cum ar fi monografii, manuale, si Romane, ESTE Cat mai curand posibil acordul autorilor. Dar, for Ca ace?ti autori SE TEM de multe Emisiuni Ori pierderea de venituri, consim??m?ntul Lor ESTE mult mai dificil de ob?inut. Ei TREBUIE SA FIE FIE convin?i (1) CA beneficiile OA dep??e?te valoarea redeven?elor Lor, Sau ( 2) CA OA VA declan?a o cre?tere Neta un v?nz?rilor. Cu TOATE acestea, exist? mai multe Emisiuni TOT CA dovezi ambele conditii statusul de ceva vreme ?ndeplinite for majoritatea monografiilor DE CERCETARE.
  • SI NICI Nu au nevoie de OA wireless chiar limitat la literatura de specialitate. Se poate APLICA la orice Continut digital, de la data bruta SI semi-crud fata de imagini, audio, video, multi-media, software-ul SI-ul. Se poate APLICA la lucr?rile de ?ngrijire SE nasc digital? Sau la Lucrari mai mari, cum ar fi Domeniul publice Literatura si cultural-istorice Obiecte, digitalizat mai tarziu in viata.
  • Ma referiti la "peer-revizuite Articole DE CERCETARE SI neverificate Lor" version Subtitrarea mea for CA ESTE Punctul central de al activit??ii de cele mai OA SI Punctul central de al acestui LISTA Nu, for CA stabile?te limitele de OA.
 • Multe Emisiuni ini?iativ? OA SE concentreze asupra cercet?rii cu Finantare public?rii.
  • Argumentul for accesul publicului la cercetarea finan?at? publice ESTE puternic?, Si ne num?r tot mai mare de TARI Solicita OA DE CERCETARE cu Finantare public?rii.
  • Campania for Agricultura ecologica DE CERCETARE DIN finan?ate Fonduri Publice, de obicei, recunoa?te excep?ii for (1) CERCETARE clasificate, Militare, (2) DE CERCETARE ?ngrijire rezult? DIN descoperirile brevetabile, si (3) DE CERCETARE ?ngrijire autorii public?rii Intr-o forma de redeven?? produc?toare de, cum ar fi cartile. Recunosc?nd aceste excep?ii ESTE cel de Putin pragmatic?, Si AJUT? la evitarea Lupte inutil? ?n TIMP CE lucra for Agricultura ecologica La Cea Mai Mare, Cea Mai Simpla subset DE CERCETARE cu Finantare public?rii.
  • Cel mai mic de consumul Redus de Fructe-ag??at ESTE DE CERCETARE grij? ESTE Atat royalty-free si publice finan?ate-. Politica de US National Institutes of Health (NIH), ESTE UN Bun exemplu.
  • Dar Mi?carea OA Nu SE limiteaz? la CERCETARE cu Finantare Publica, SI DE CERCETARE Cauta OA, de ?ngrijire ESTE nefinan?ate Sau finan?ate de Fundatii privat (cum ar fi Wellcome Trust Sau Institutul Medical Howard Hughes ).
  • Ca ?ntreb?ri frecvente BOAI puroi: " Free ESTE Ambigua Ne referim gratuit for cititori, NU, gratuit for produc?torii Stim ca accesul DESCHIS literatura Nu ESTE liber (fara costuri) for Dar o produc ASTA Nu exclud posibilitatea de o fata... ASTA gratuit (fara pret) for cititori SI utilizatori. "
  • Costurile de productie literaturii OA, economiile de literatura de specialitate Peste publicate version mod conven?ional, precum si modele de Afaceri for Recuperarea cheltuielilor de judecat?, depind de literatura de specialitate ESTE livrat principiul intermediul revistelor OA Sau Depozite OA.
  • For CEI de ?ngrijire Nu sus?in CA literatura OA Costa mai Putin for decat o produse non-OA literatura de calitate comparabil?, Cum se alerga argumentul? Pe afluen??: renun?? OA cu Imprimare (DAR Nu Atat de multe Emisiuni non-OA reviste version Zilele noastre). OA elimin? gestionarea Abonament (solicitarea, de urm?rire, re?nnoire abona?i, negocierea pre?urilor Si licen?? de site-ului, colectarea taxelor). OA elimin? DRM (autentificarea utilizatorilor, autoriza?i distinge de la utilizatori neautoriza?i, Blocarea accesului neautorizat la). OA Reduce Sau elimina cheltuielile juridice (elaborarea si punerea version aplicare licente restrictiv). multe Emisiuni reviste OA elimina de Introducere PE PIATA SI SA SE bazeze exclusiv PE ajutorul spontan de la alti Jucatori, cum ar fi motoarele de cautare, bloggeri, forumuri de Discutii, etichetarea Social?, SI crearea Retele Sociale de. Reduc?nd version TIMP Acelasi aceste cheltuieli, OA Add Inapoi Putin mai mult dec?t costul de colectare a autorului pe partea de tax? Sau subven?ii PLURIDISCIPLINARITATE.
  • Atata TIMP CAT ESTE textul integral de-OA, la Preturi suplimente creeaza Sau accesorii compatibile cu OA statusul de ceva vreme., ?n cazul ?n grija accesoriile scumpe statusul de ceva vreme un for oferi, atunci furnizorii de oal? Avea o percepe for EI. Dac? acestea statusul de ceva vreme valoroase, atunci furnizorii oal? gasi persons dispuse sa plateasca for elemente. La unele reviste OA, cu Preturi de suplimente furniza o parte o veniturilor necesare for-un Plati for OA.
 • OA ESTE compatibil cu peer review, precum si TOATE ini?iativele Majore ale OA for Literatura ?tiin?ific? SI DE CERCETARE insist? asupra importan?ei acesteia.
  • Peer review Nu depinde de Mediu Pretul Sau o unui jurnal. NICI valoarea, rigoarea, Sau integritatea inter pares.
  • Un Motiv STIM CA peer review, la revistele OA poate fi la FEL de riguros si onest ca inter pares reexaminare ?n jurnale conven?ionale ESTE CA SE poate utiliza acelea?i proceduri, standarde, Si chiar aceia?i Oameni (editori SI arbitri) cca reviste conven?ionale.
  • Editorii conven?ionale, uneori, obiecta CA UN modelul Comun for finan?area revistelor OA (perceperea de tax? autorilor de Articole acceptate Sau sponsorilor acestora) compromisuri revizuire inter pares. Am raspuns la aceast? obiec?ie la o Lungime in alta parte ( 1, 2 ).
  • Revistele AD pot folosi formele tradi?ionale de EVALUARE inter pares Sau sine pot utiliza Forme inovatoare de ingrijire SA profite de Noul Mediu si retea interactiv? de ?ngrijire une?te oamenii de Stiinta unul de altul. Cu TOATE acestea, eliminarea barierelor de acces si reformarea inter pares statusul de ceva vreme Proiecte Independente. OA ESTE compatibil cu orice sfat de la egal la egal comentariu este SI NICI UN Nu presupune modelul anume.
  • Invers Nu ESTE Adevarat, cu TOATE acestea. Unele modele emergente de peer review presupun OA, for modelele de exemplu "revizuire Deschisa", ?n ?ngrijirea manuscrisele prezentate statusul de ceva vreme realizate OA (Inainte Sau Dupa o revizuire in-house), apoi revizuit Si de c?tre comunitatea DE CERCETARE. Comentariu ESTE DESCHIS, Dar necesit? OA OA Nu sunt nevoie de comentariu ESTE DESCHIS.
  • ?n cele mai multe Emisiuni disciplina si cele mai multe Emisiuni Domenii redactorii si arbitri grij? efectueaz? evaluarea inter pares doneze Munca Lor, la FEL CA autorii., ?n cazul ?n ?ngrijire acestea statusul de ceva vreme pl?tite, OA la articolele de ?ngrijire rezult? ESTE INCA Posibila, ea necesit? doar o subven?ie mai Mare dec?t altfel.
  • In ciuda faptului CA CEI hot?r?rea Editoriale exercit? Dona, de obicei, munca Cu Lor, efectuarea de evaluare inter pares Inca mai sunt costuri - Fisiere distribuirea c?tre arbitri, monitorizarea ?ngrijire sunt CEEA CE, DE urm?rire a Progresului, s?c?ial? dawdlers, de colectare a comentariilor SI ?mp?rt??irea Lor cu oamenii potriviti, facilitarea comunic?rii, Versiunile distinctiv, de colectare de date, SI ASA Mai Departe. Din ce ?n CE aceste sarcini non-Editoriale statusul de ceva vreme automatizate principiul software, including software-ul gratuit SI open-source.
 • Exist? DOU? VEHICULE Primare for furnizarea de OA la Articole DE CERCETARE, reviste OA ("aur OA") Si registrele OA ("Verde OA").
  • Cele mai multe Emisiuni sine refer? la activi?tii OA livrate de reviste ca Aurul OA (indiferent de modelul revistei de Afaceri), precum Si de-o OA livrate de arhiva ca OA Verde.
  • Distinc?ia Verde / Auriu ESTE de aproximativ locuri Sau VEHICULE de Livrare NU, drepturile de utilizare Sau gradul de deschidere. Este a Nu ESTE echivalent cu gratuite / Libre distinc?ie.
 • Revistele AD ("aur OA"):
  • Revistele AD efectueze evalu?ri inter pares.
  • Revistele AD g?si mai ferite dec?t ne-OA reviste for o permite autorilor SI p?streze drepturile de autor.
  • Revistele AD g?si mai ferite dec?t depozitele OA for-o oferi OA Libre. Depozitele OA Nu poate genuri, de obicei, permisiune for OA libre PE CONT propriu. Dar reviste OA poate.
  • UNII editori OA revista non-profit (de exemplu, Public Library of Science PLoS Sau), SI SUNT unele for-profit (de exemplu, BioMed Central BMC Sau).
  • Revistele AD ISI pl?teasc? facturile FOARTE mult Modul Televiziune si Posturi de radio, fata:. CEI cu onu interesati version diseminarea con?inutului Plata costurilor de productie version Avans, astfel CA accesul wireless gratuit poate for toat? Lumea, cu echipamentul potrivit Uneori, Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru ?nseamn? CA revistele au o subven?ie de la o Universitate Societate Sau Profesionale. Uneori, aceasta ?nseamn? CA revistele percepe o taxoni de PubliCare PE Articole acceptate, de ?ngrijire urmeaz? SA FIE pl?tite de c?tre autor Sau sponsorul autorului (angajatorul, Agentia de Finantare). Revistele AD grij? percep?ia tax? de PubliCare, de obicei, le ridica, ?n cazuri de dificult??i Economice. Revistele AD cu subven?ii PLURIDISCIPLINARITATE tind SA Nu impun? tax? de publcation. Revistele AD pot ob?ine de la subven?ii Mai Mici Sau tax? version cazul ?n ?ngrijire au venituri DIN Alte Publicatii, Publicitate, suplimente pl?tite Sau Servicii auxiliare,. Unele Institutii Si consor?ii stabilesc Reduceri ale taxelor. UNII editori OA (cum ar fi BMC SI PLoS ) renun?e la perceperea taxei pentru Toti cercet?torii afilia?i institu?iilor de ?ngrijire au achizi?ionat ONU Abonament anuala.
  • O ne?n?elegere Comuna ESTE CA TOATE revistele OA utiliza?i o "autorul Plateste", modelul de Afaceri. Exist? DOU? gre?eli AICI. Primul ESTE SA SE presupun? CA exist? onu Singur modelul de Afaceri for reviste OA, atunci CAND exist? mai multe Emisiuni. Doua ESTE O SA SE presupun? ?nc?rcarea unui C? Comision version Avans ESTE UN "autorul Plateste" model. De FAPT, cele mai multe Emisiuni reviste OA (70%) Nu impun? tax? de Autor-o parte, la toate. Mai mult dec?t Atat, cele mai multe Emisiuni reviste conven?ionale Sau non-OA (75%) Nu de autor Sarcina-laterale tax?. CAND reviste OA fa?? comisioane de incarcare, taxele pl?tite de statusul de ceva vreme adesea c?tre autorul-Sponsori (Angajatori Sau finan?atori) Sau renun??ri, Nu pl?tit de c?tre autori DIN buzunar.
  • Un num?r tot mai mare de universit??i SA men?in? Fonduri for-un Plati taxele de PubliCare, ?n ?tampila Facultate de ?ngrijire ALEG SA Publice version reviste OA PE Baza de Comision.
  • UNII sustinatori OA folosi onu cod de culoare for a clasifica reviste: Aur (OA prevede vanzare de tip peer-revizuite Articole DE CERCETARE, fara intarziere), Verde (autorii permise SA depun? manuscrisele Lor de tip peer-revizuite version arhiva OA), verde pal (autoriza?ii, adica Nu-'t SE opun, Inainte de tipar arhivare de la autori), GRI (nici una DIN cele de mai sus).
  • For detalii cu privire la PART de Afaceri de reviste OA, a se Vedea OAD LISTA de Ghiduri for OA editori Jurnal.
  • For Stiri despre reviste OA, urma?i oa.journals Si oa.gold Etichet? la Proiectul de urm?rire a OA.
 • Depozitele OA ("Verde OA"):
  • Depozitele OA oal? wireless organizate de c?tre Disciplina (de exemplu, arXiv for fizica) Sau o institu?ie (de exemplu, DASH for Harvard). Atunci CAND universit??ile g?zdui Arhivele OA, de obicei, le IAU Masuri for o asigura conservarea PE Termen pulmonar, ?n plus fata de OA.
  • Depozitele OA Nu efectueaz? la egal la egal SE scrie. Cu TOATE acestea, ?n general, g?zdui Articole de peer-revizuite in alta parte.
  • Depozitele OA oal? Contine preprinturi, postprinturi, Sau ambele.
   • Un tipar ESTE orice version anterioara la inter pares Si de PubliCare, de obicei, version prezentat ONU Jurnal.
   • O Dupa tiparire ESTE orice version standard Aprobat comentariu este de la egal la egal. Uneori ESTE SA SE important? disting? DOU? tipuri de tiparire Dupa: (a) cele de ?ngrijire au Fost peer-revizuite, Dar Nu copia-editat SI (b) cele de ?ngrijire au Fost Atat de la egal la egal -revizuite SI copie-editat. UNII autori reviste dau permisiunea de a depune prima, Dar Nu Al doilea sfat Intr-ONU depozit OA.
  • Depozitele pot OA includ neverificate si postprinturi de Articole de Ziar, teze Si dizerta?ii, MATERIALE DE CURS, Baze de data departamentale, Fisiere de data, Fisiere audio Si video, ?nregistr?ri PLURIDISCIPLINARITATE, colec?ii digitalizate Sau Speciale DIN BIBLIOTECA. Estim?ri ale costurilor de Exploatare a unui depozit depind version mod critic de pisica de multe Emisiuni Functii diferite de ingrijire PE le IAU., ?n cazul ?n ?ngrijire costul Mediu al unui depozit institu?ional ESTE ACUM Mare, ESTE CA for Depozitul Mediu institu?ionale ACUM fata mult mai mult dec?t doar OA SA furnizeze Articole depozitate.
  • OA OA Depozite furnizeaz? version mod implicit for TOATE con?inutul acestora. Cele mai multe Emisiuni ACUM permite, de asemenea "Depozite ?ntunecate", de ?ngrijire pot fi f?cute la orice date OA ulterioara. Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru ESTE UTIL version lucrul cu editorii de ?ngrijire permis OA Verde, NUMAI DUPA o Perioada Soldul de embargo. Autorii pot depune Articole noi IMEDIAT DUPA PubliCare SI Trece-le SA OA atunci CAND expira Perioada Soldul de embargo.
  • Autorii Nu au nevoie de permisiune for arhivare Inainte de tipar. CAND AU terminat de Scris Inainte de tipar, PE grij? o de?in version continuare drepturile de autor., ?n cazul ?n ?ngrijire ONU Jurnal refuz? SA IA considerare articolele de ?ngrijire au circulat cca neverificate ?tiin?ific, ?ngrijire ne-Jurnal optionale ESTE depunere Politica, o cerin?? Nu o legii dreptului de autor. (Unele reviste Nu de?ine aceast? Pol?tica, numit Regula Ingelfinger, DESI PARE o Fi ?n declin, in special in Domenii version Afara medicinei.)
  • CAND autorii transfere drepturile de autor la editor, EI transfer? DECIZIA de OA for editorii de la aceea?i TME. Chiar dac? majoritatea editorilor permite OA Verde, multi Nu o fac., ?n plus, multe Emisiuni califica permisiunea Lor si unele restric?ii adauga-un Lungul timpului, Noi cum ar fi taxele Sau perioadele de embargo. Din aceste motiv ESTE o tendin?? version cre?tere version r?ndul autorilor ?tiin?ifice SA-SI DREPTUL DE A p?streze furniza OA Verde SI SE NUMAI transfer? pachetul ramas de drepturi editorilor. UNII FAC Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru principiul acte adi?ionale autor grij? Modifica editorului de iarn? de Acord de transfer de drepturile de autor. UNII finan?atori (ejaculare ar fi Wellcome Trust si NIH ) necesit? autorii SA-SI p?streze drepturile de Cheie, atunci CAND publicarea de Articole Jurnal de. La unele universit??i (cum ar fi Harvard SI MIT ) au acordat Facultate Universitate DREPTUL non-exclusiv de a furniza OA la lucr?rile Lor.
  • Deoarece drepturile de reten?ie politicilor rezolva Problema Verde permisiunea de OA for activitatea viitoare, Nu e nevoie de politicienii OA Verzi for o creativitate lacune for editorii au opinii divergente, de exemplu, necesit? OA "obiectul dreptului de autor" Sau "cu excep?ia cazului CAND editorii Nu permite Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru ". Pot exista motiv Bune for o cre opt-out for autori, ca Harvard Nu, Dar Nu ESTE nevoie de o cre opt-out for editori. CAND autorii autoriza OA TIMP CE SUNT INCA acestea titularii drepturilor de autor, de ?ngrijire au nevoie Nu Cear? permisiunea de la editori si mai tarziu Nu TREBUIE SA VA face?i griji cu privire la ?nc?lcarea dreptului comunitar. Finan?atorii Si universit??ile statusul de ceva vreme version Amonte de la editorii si poate adopta politicienii de ?ngrijire SA asigure Verde OA SI Permisiunile for o fata juridic?.
  • Deoarece majoritatea editorilor permis Deja OA Verde, Verde Si for CA ESTE OA o bona fide forma de agricultura ecologica, autori de ?ngrijire Nu reu?esc SA profite de ocazia de statusul de ceva vreme FAPT UN obstacol mai mare dec?t OA editorii de ?ngrijire Nu reu?esc SA ofere oportunitatea. Finan?atorii Si universit??ile statusul de ceva vreme version Pozitia de o regizate de decalajul SI SA asigure OA Verde for 100% DIN Munca publicate de c?tre beneficiarii de granturi si de Facultate. Deoarece autorii Nu pot, regizate de Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at decalaj PE CONT propriu, finan?atorii Si universit??ile de ?ngrijire Nu reu?esc SA ?nchid? Golul Nu au NICI nimeni altcineva de vina daca Rapida Filme pre?urile revistelor Mari frac?iunea cre?tere rapida DE CERCETARE Noi inaccesibile for CEI ?ngrijire au nevoie de ea. Toti editorii ar putea AJUT? procesul de-a Lungul Si de unele statusul de ceva vreme de FAPT Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru. Dar Nu e nevoie SA depind? de editori atunci CAND am putea depinde de noi ?n?ine.
  • Baza de for o data un politicilor editorilor cu privire la drepturile de autor si arhivare, VEZI proiect SHERPA.
  • Deoarece cele mai multe Emisiuni edituri si reviste dau Deja permisiunea de Patura for Agricultura ecologica Verde, Sarcina ESTE PE autori SA profite de aceast? oportunitate. Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru ?nseamn? CA autorii oal? publicarea, ?n aproape orice revista de ?ngrijire VA accepta Munca Lor (OA Sau non-OA ) SI INCA mai ofer? OA la peer-revizuite de textul printr-ONU depozit OA. (Din p?cate, compatibilitatea OA Verde cu publicarea version cele mai multe Emisiuni non-OA reviste ESTE INCA unul dintre secretele cele mai bine Cu p?strate ale publica?iilor ?tiin?ifice.)
  • Cele mai utile depozitele OA conformitate cu Open Archives Initiative (OAI) Protocolul de la recoltarea metadatelor for, CEEA CE le fata interoperabile. ?N PRACTICA, Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at Lucru ?nseamn? CA utilizatorii pot g?si o Munca Intr-o arhiva OAI-compliant, fara SA STIE grij? Arhiva exist?, ?n cazul ?n ?ngrijire acestea statusul de ceva vreme situeaza, Sau ce le Contin. (Confuze CA acesta poate fi, OA Si OAI statusul de ceva vreme separat, Dar sine suprapun ini?iativ? de ?ngrijire Nu ar trebui SA FIE confundate cu unul PE altul.)
  • Putem fi siguri CA depozitele OA statusul de ceva vreme Punct de vedere economic, deoarece acestea SUNT Atat de Ieftine. Exist? mai multe Emisiuni Sisteme de software gratuit open-source, SI for a construi si de o le logat. Depunerea Articole noi dureaz? doar Cateva minute, SI SE fata de c?tre autori individuali, Nu Manageri arhiva., ?n orice Caz, depozitele OA beneficiari de institu?iile de ?ngrijire le g?zduiesc sporirea vizibilit??ii principiile si impactului unei articolelor, autorii, SI institu?ia.
  • Cele DOU? Liste de conducere ale Depozitelor OA DIN intreaga Lume statusul de ceva vreme directorul de Registre cu acces liber (OpenDOAR) Si REGISTRUL de Registre cu acces liber (ROAR).
  • For Stiri despre Arhivele OA, urma?i oa.repositories Si oa.green Etichet? la Proiectul de urm?rire a OA.
 • Proiectul OA ESTE CONSTRUCTIVA, Nu distructiv.
  • Scopul campaniei for Agricultura ecologica ESTE UNA constructiv? de o oferi OA la ONU organismului tot mai mare de literatur?, la cel distructiv Nu de un Pune non-OA reviste edituri Sau DIN Afaceri. Consecin?ele pot Sau Nu pot suprapune SE (aceasta ESTE condi?ionat?), Dar version scopuri de ?ngrijire Nu SE suprapun.
  • Chiar dac? pre?urile revistelor au crescut de Patru Ori Mai Repede dec?t infla?ia de la mijlocul anilor 1980, scopul OA Nu ESTE DE A pedepsi Sau de un submina reviste scumpe, ci de o oferi o Alternativa accesibil? Si Sa profite de noile PE deplin tehnologii de Distribu?ie de internet, for extinderea Si reducerea costurilor. Mai mult dec?t Atat, for cercet?torii ?n?i?i, motiva?ia primordial? Nu ESTE rezolva criza Cu o de stabilire a pre?urilor de, Dar Revista for-o oferi acces mai onu Aeroportul Cluj Napoca si mai ferite for cititorii si publicul Aeroportul Cluj Napoca si impactul for autori.
  • Cu acces liber si de taxare de acces pot coexista Literatura. Stim ca element for ASTA ACUM coexist?. Noi Nu Stim dac? aceast? coexisten?? VA FI temporar? Sau permanent?, Dar modalitatea Cea Mai eficient? SI constructiv? o afla ESTE DE A lucra for OA SI SA vedem CE SE ?nt?mpl? la non-OA furnizorii NU, SA deturneze de la construirea unui OA Rani PE CEI grij? statusul de ceva vreme Nu AJUT?.
 • Accesul DESCHIS Nu ESTE sinonim cu accesul universal.
  • Chiar Si Dupa ce a atins OA Fost, cel Putin Patru tipuri de Bariere de acces s-ar putea Sa Ramana version vigoare:
   1. Filtrarea SI barierele de cenzur?. multe Emisiuni ?coli, Angajatori, IAR guvernele VOR SA SE limiteze CEEA CE poate Vedea.
   2. Limba Bariere. Literatura de specialitate cele mai on-line ESTE in Limba Engleza, Sau doar o singur? Limba, SI ESTE FOARTE Traducerea automate planseului.
   3. Handicap Bariere acces DE. Majoritatea site-urilor Web Care-Nu SUNT INCA La FEL de accesibile for utilizatorii cu handicap ?n ?ngrijire acestea ar trebui SA FIE.
   4. Conectivitate Bariere. Decalajul digital de miliarde de Oameni p?streaz?, including milioane de cercet?tori morm?nt, offline.
  • Chiar dac? dorim SA elimina?i aceste Patru Bariere suplimentare (Si cele mai multe Emisiuni dintre noi o fac), Nu exist? NICI UN Motiv SA de?in? version Afara folosind termenul de "Acces liber", am reu?it Pana CAND. Eliminarea barierelor de pret si permisiune ESTE UN platou semnificativ? version valoare de recunoa?tere, cu onu Nume de construc?ii.
 • OA ESTE UN FEL de acces Nu, ONU FEL de modelul de Afaceri, de licen??, de Continut Sau.
  • OA Nu ESTE UN FEL de modelul de Afaceri.
   • Exist? mai multe Emisiuni modele de Afaceri compatibile cu OA, adica moduri de multe Emisiuni de un Plati facturile, astfel Incat cititorii pot ajunge la con?inutul Fara taxoni. modele de ?ngrijire Functioneaza bine Cu version anumite Domenii SI na?iuni ar putea SA Nu func?ioneze la FEL de bine Cu SI, ?n Altele. Nimeni Nu sus?ine o marime CA se potriveste TUTUROR.
   • Exist? multe Emisiuni diferen?e Intre disciplinele de ?ngrijire afecteaz? finan?area agriculturii ecologice. Noi Nu TREBUIE SA NE asteptam OA SA Faca progrese version TOATE disciplinele, la aceea?i propor?ional, mai mult dec?t ar trebui SA NE asteptam ca acesta SA Faca progrese version TOATE Tarile, la aceea?i rata. Cele Mai multe Emisiuni dintre progresele si dezbaterea sunt LOC ?n Domeniile STM (Stiinta, Tehnologie, si medicina), Dar OA ESTE La FEL SI UTIL posibil de version umaniste.
   • OA noi modele de Afaceri statusul de ceva vreme version evolutie, IAR cele mai mari statusul de ceva vreme testate si revizuite, TOT Timpul. Exist? o mul?ime de creativitate Camer? for version g?sirea de modalit??i de a ne Plati costurile peer-revizuite jurnal OA Sau ONU depozit de uz general al OA, Si suntem Departe de o inteligenta epuiza SI imagina?ia.
  • OA Nu ESTE UN FEL de licen??. Exist? mai multe Emisiuni licente compatibile cu OA, adica moduri de a elimina barierele multe Emisiuni de permisiune for utilizatori SI SA Le stiu ce pot si fata Nu pot cu con?inutul. unei SE Vedea sec?iunile privind barierele de permisiune SI licen?? Mai sus de.
  • OA Nu ESTE UN FEL de Continut. Fiecare v?rful de Continut digital de poate fi OA, de la texte si data software-ul de, audio, video, Si multi-media. Libera OA SE concentreaz? PE Articole evalua Colegi de DE CERCETARE SI neverificate Lor., ?n TIMP ce cele mai multe Emisiuni dintre acestea statusul de ceva vreme doar textul ONU, ONU num?r tot mai mare integrare a textului cu imagini, data cod executabil Si. OA poate, de asemenea, SE APLICA la non-Academice de Continut, cum ar fi muzica, filme, Romane Si, chiar dac? acestea Nu statusul de ceva vreme version Centrul de majoritatea activi?tilor OA.
  • Cititorii :. OA le ofer? accesul ne?ngr?dit ? la Literaturii de specialitate de ?ngrijire au pair nevoie for Lor DE CERCETARE, neconstr?ns de bugetele bibliotecilor ?n lunile cazul ?n ?ngrijire acestea Le ghiveci Avea acces privilegii de. OA cre?te la ?ndem?na cititorului si puterea de Recuperare OA ofer?, de asemenea, accesul ne?ngr?dit la software-ul PE ?ngrijire o folosesc version cercet?rile Lor. Literatura de specialitate gratuit on-line de la data ESTE gratuite online de software for-ul de ingrijire faciliteaz? c?utarea full-text, indexare, minerit, rezum?nd, Traducerea, interogare, ?ngrijirea leag?, recomand?nd, alertare, "mash-up-uri" Si Alte Forme de prelucrare SI analiz?.
  • Profesori SI Studenti : OA pune boga?i si saraci PE picior de egalitate for aceste Resurse Cheie SI elimin? necesitatea de Plati Sau un permiselor de un reproduce Si distribui Continut.
  • Biblioteci : OA rezolva criza Cu de stabilire a pre?urilor. for reviste de specialitate Este, de asemenea, rezolv? CEEA CE AM numit criza Cu permisiunea.. OA serve?te, de asemenea, interesele bibliotecilor SI, ?n moduri Alte, indirecte Bibliotecarii VOR SA ajute utilizatorii SA g?seasc? informa?iile de ?ngrijire au nevoie, indiferent de limitele impuse de Buget cu privire la colectarea bibliotecii proprii. Bibliotecarii Academice dori?i for AJUT?-o la Facultate cre?te audien?a SI impactul Lor, Si de-o AJUT? Universitatea vizibilitatea SAU DE CERCETARE.
  • Universit??i : OA cre?te vizibilitatea Lor de Facultate SI DE CERCETARE, reduce cheltuielile Lor for reviste, Si avansuri misiunea Lor de o fata Schimb de cuno?tin?e.
  • Reviste edituri SI :. OA fa?? articolele Lor mai vizibile, descoperit, recuperabile, SI UTIL Dac? ne Jurnal ESTE Agricultura ecologica, atunci acesta poate utiliza aceast? vizibilitate Superioara atrage un observa?iile Si Publicitate, SA NU MAI vorbim de cititori si citatii., ?n cazul version de ?ngrijire a ONU Jurnal PE BAZA de Abonament ofer? OA la o Parte DIN con?inutul Sau (de exemplu, Articole selectate DIN fiecare cauz?, TOATE problemele de val Dupa o anumit? Perioada Soldul, etc), atunci poate folosi ca atare vizibilitatea sporit? a atrage TOATE acelea?i Beneficii, plus. 
  • Agen?iile de Finantare : OA cre?te randamentul investi?iilor acestora version CERCETARE, f?c?nd rezultatele cercet?rii finan?ate DIN Fonduri mult mai disponibile PE Scara Larga, mai descoperit, mai recuperabile, SI Mai Utila. Atunci CAND Agentii de Plati Finantare Fonduri Publice, OA AJUT? Intr-ONU mod Doua, precum Si, principiul fundamental furnizarea de corectitudine la contribuabili Sau de acces la rezultatele public? DE CERCETARE cu Finantare public?rii.
  • Guvernele : Ca finan?atorii cercet?rii, guvernele beneficiari de OA TOATE modurile ?n ?ngrijirea Agentii de Finantare interesati (a se Vedea Intrarea precedent?). OA promoveaz?, de asemenea, principiul Democra?ia schimbul de Informatii clasificate non-guvernamentale CAT mai mult posibil.
  • Cet??enii : OA le ofer? acces la CERCETARE peer-revizuite, dintre grija majoritatea Nu ESTE disponibil? version bibliotecile Publice, SI DA-le accesul la CERCETARE for Care Au pl?tit Deja principiul intermediul taxelor Lor. Dar chiar si cu CEI NICI UN interesati version citirea acestui literatur? for EI VOR ?n?i?i beneficiarii indirect?, deoarece cercetatorii VOR beneficiari version mod direct. OA Nu accelereaza DE CERCETARE, ci doar Traducerea DE CERCETARE ?n Noi Medicamente, tehnologii utile, Probleme rezolvate, SI decizii version cuno?tin?? de cauz? de ?ngrijire beneficiaz? toat? Lumea.
 • Perspectiva istoric? OA:
  • OA un Punct de vedere Fost fizic si economic imposibil? version v?rst? de Imprimare, chiar dac? de?in?torul drepturilor de autor o vrut. Pre?urile Nu au Fost NUMAI inevitabil? for reviste de Imprimare, EI AU Fost chiar accesibile Pana la 1970, CAND AU Inceput SA creasc? mai Repede dec?t infla?ia. Pre?urile abonamentelor la reviste au crescut de aproape Patru Ori Mai Repede dec?t infla?ia DIN 1986. ?nt?mpl?tor, la FEL CA SI pre?urile revistelor au devenit de nesuportat, pe internet, un ap?rut un for oferi o Alternativa.
  • Nu conteaza dac? Dam vina PE jurnale inaccesibile privind pre?urile excesive ale editorilor Sau bugetele inadecvate de Biblioteca. Dac? ne concentr?m asupra editorilor, nu conteaza dac? Dam vina PE Fortele de l?comie Sau nevinovate de Pia?a (Cresterea costurilor SI Servicii noi). Vina ESTE lipsit? de relevan?? SI distrag aten?ia. Volumul de cuno?tin?e publicate cre?tere exponen?ial? Este din SI VA cre?te ?ntotdeauna mai Repede dec?t bugetele bibliotecilor. Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at ?n sens, cantare cu OA Cresterea cuno?tin?elor acces si de taxare Nu. Am Deja (de mult TIMP), o ajuns la Punctul ?n ?ngrijire chiar si institu?iile DE CERCETARE bogate Nu pot permite accesul ISI la Gama Completa de Literatura DE CERCETARE. Accesului la ONU Pret articolele de Revist?, Nu ar extinde cu o cre?tere Continua, o exploziv? cuno?tin?elor, chiar dac? pre?urile au Fost sc?zute de azi si Garantat SA Ramana sc?zute for totdeauna.
  • Criza Cu de stabilire a pre?urilor version sinusoidal? ESTE doar onu factor in OA Cresterea. Chiar dac? oamenii de ?tiin?a Nu au ?ntoarce la agricultura ecologica, in scopul de a ocoli taxele de acces inaccesibile, le-ar ?ntoarce la EA scopul de a profita de pe internet PE ca o Tehnologie Nou? puternic for schimbul de cuno?tin?e instantaneu, cu o audienta la NIVEL Mondial, de la zero, costul marginal, Intr-o forma digitala Cedat la Prelucrarea nelimitat.
  • For o istorie schematic? un OA, a se Vedea OAD cronologie un OA mi?c?rii.
продажа авто в сургуте